Haryanvi Jokes On Sonam Gupta Bewafa Hai

Sonam Gupta Bewafa Hai

in india sonam gupta bewafa hai

in haryanvi sapna luchi gai
sonam-gupta-7

Sonam Gupta Bewafa Hai

main sonam gupta ke sath hu – kajriwalsonam-gupta-2

Sonam Gupta Bewafa Hai

national animal – tiger

national flower – lotus

national bird – peacock

national bewafa- sonam gupta sonam-gupta-3

ab ye afwakon fla raha hai ubla hua

annda 6 rs ka

or namk chidka hua 50 kasonam-gupta-4

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-5

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-6

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-8

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-9

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-10

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-11

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-12

Sonam Gupta Bewafa Hai

sonam-gupta-13

Leave a Reply